FRG lọc và điều chỉnh áp suất không khí để kiểm soát tốc độ của AODD. Có sẵn các loại ¼ inch, ½ inch và ¾ inch để sử dụng với mọi kích cỡ AODD.