DỊCH VỤ BẢO TRÌ HÀNG NĂM

Tháo đầu máy ra khỏi hệ thống; Tiến hành các bước tháo bộ phận để đại tu

Ráp lại máy vô hệ thống

Chạy thử hệ thống không tải và có tải – Ghi nhận và so sánh các thông số trước và sau khi bảo trì.

SPM Tech Co.,Ltd
Hotline: 0907572927
Email: hanh.nguyen@songphuongminh.com

ĐẠI LÝ ĐỘC QUYỀN TẠI VIỆT NAM CHO CÁC THƯƠNG HIỆU NỔI TIẾNG