BỘ ĐIỀU KHIỂN HÀNG LOẠT

Bộ điều khiển hàng loạt có sẵn trong hai cấu hình cơ bản.

 

  • Bộ điều khiển Model B2 được thiết kế để cung cấp khả năng kiểm soát số lượng chu kỳ được tạo ra bởi máy bơm AODD được điều khiển bằng điện từ trong một “Lô”. Thiết bị cầm tay này được điều khiển và lập trình cục bộ cho các hoạt động trộn và phân phối riêng lẻ.
  • Bộ điều khiển Model 420 được thiết kế để cung cấp khả năng điều khiển tốc độ của máy bơm được điều khiển bằng điện từ tỷ lệ tuyến tính với tín hiệu 4-20 ma bên ngoài.

Cả hai bộ điều khiển nên được sử dụng với cuộn điện từ 12VDC của chúng tôi. Solenoids có sẵn ở dạng 12VDC, 24VDC, 120VAC hoặc 220VAC và sử dụng đầu nối DIN 43650B hoặc DIN 43640C tiêu chuẩn, tùy thuộc vào kích thước máy bơm.

Ngoài điều khiển điện từ, bộ đếm chu kỳ có sẵn trên tất cả các máy bơm.