BỘ ĐIỀU HỢP ĐIỆN TỬ VÀ TÙY CHỌN ĐIỆN TỬ

 

Điều khiển điện từ cho máy bơm All-Flo có hai loại: điều khiển bật/tắt và điều khiển xung tích hợp cho các ứng dụng đo lường và phân phối.

  • Điều khiển Bật/Tắt có sẵn với các cổng khí ở cả 3/8 inch và ¾ inch và do đó có thể được sử dụng và là một phụ kiện trên bất kỳ máy bơm nào có sẵn.
  • Solenoid điều khiển xung được lắp đặt tại nhà máy trong các máy bơm ¼ inch, 3/8 inch, ½ inch & 1 inch và có thể được sử dụng cho ứng dụng phân phối với Bộ điều khiển hàng loạt B2 được tích hợp với PLC của chúng tôi.

Tất cả các cuộn dây điện từ đều có sẵn ở dạng 12VDC, 24VDC, 120VAC hoặc 220VAC và sử dụng đầu nối DIN 43650B hoặc DIN 43640C tiêu chuẩn, tùy thuộc vào kích thước máy bơm. Ngoài điều khiển điện từ, bộ đếm chu kỳ có sẵn trên tất cả các máy bơm.