BỘ DỤNG CỤ BƠM THÙNG PHUY

Bộ dụng cụ bơm thùng phuy

Bộ dụng cụ bơm thùng phuy cho phép chuyển chất lỏng thuận tiện từ thùng phuy 55 gallon.

Mỗi bộ được làm bằng vật liệu tương thích và đi kèm với một ống 40 inch (để truyền chất lỏng tối đa) và một bộ chuyển đổi bung (để kết nối với trống). Bộ dụng cụ Bơm thùng phuy có sẵn cho tất cả các máy bơm ¼ inch, 3/8 inch, ½ inch và 1 inch.