Tháo đầu máy ra khỏi hệ thống và tiến hành các bước tháo bộ phận để đại tu                         

Ráp lại máy vô hệ thống

Chạy thử hệ thống không tải và có tải, ghi nhận và so sánh các thông số trước và sau khi bảo trì

Song Phương Minh Tech Co.,Ltd
Hotline: 0907572927
Email: hanh.nguyen@songphuongminh.com