DỊCH VỤ BẢO TRÌ HÀNG NĂM

QUY TRÌNH BẢO DƯỠNG

1. Tháo đầu máy ra khỏi hệ thống

2. Tiến hành các bước tháo bộ phận để đại tu

3. Ráp lại máy vô hệ thống

4. Chạy thử hệ thống không tải và có tải 

5. Ghi nhận và so sánh các thông số trước và sau khi bảo trì.

SPM Tech Co.,Ltd
Hotline: 0907572927
Email: hanh.nguyen@songphuongminh.co

ĐẠI LÝ ĐỘC QUYỀN TẠI VIỆT NAM CHO CÁC THƯƠNG HIỆU NỔI TIẾNG