0907572927

BƠM HÚT CHÂN KHÔNG

Showing all 7 results

BƠM HÚT CHÂN KHÔNG
Bơm hút chân không do SPM cung cấp với nhà sản xuất: Nash, lĩnh vực ngành nghề ứng dụng: Dược Phẩm, Mỹ Phẩm, Thực Phẩm, sản phẩm được xuất xứ tại Đức.
Các dòng máy bơm Nash có khả năng đạt được lưu lượng dòng chảy cao, không gian làm việc bên trong của máy bơm được bịt kín từ điều kiện khí quyển, loại bỏ bất kỳ khả năng rò rỉ của máy bơm.